Pašnodarbinātajiem no nākamā gada sociālās apdrošināšanas kārtība nemainīsies

attachment file

Pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, 10 % pensiju apdrošināšanai būs jāaprēķina par gadu un jāsamaksā līdz 23. janvārim.
Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Esmu gandarīts, ka sadarbībā ar Zemkopības ministriju un lauksaimnieku organizācijām esam atraduši labvēlīgu pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas kārtību lauksaimniecības nozarē strādājošajiem. Raugoties Saeimas virzienā, paredzu spraigas diskusijas un daudzus deputātu priekšlikumus tālākiem likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” uzlabojumiem pirms plānotās stāšanās spēkā 2022. gada 1. janvārī.”
Lai pašnodarbinātie arī turpmāk varētu veikt obligātās iemaksas no faktiskiem ienākumiem, būs jāiesniedz ienākumu prognoze Valsts ieņēmumu dienestam (VID) – par I ceturksni līdz 17. janvārim, par II ceturksni līdz 17. aprīlim, par III ceturksni līdz 17. jūlijam un par IV ceturksni līdz 17. oktobrim vai arī līdz 17. janvārim ienākumu prognozi par visu kalendāro gadu. Gadījumos, kad pašnodarbinātais vienlaikus ir bijis arī darba ņēmējs, tas būs jāizdara 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas.
Pašnodarbinātie, kuri neiesniedz VID ienākumu prognozi un kuru ienākumi (mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam – apgrozījums) nesasniedz minimālo obligāto iemaksu objektu, veiks minimālās obligātās iemaksas no faktisko ienākumu un minimālā obligāto iemaksu objekta starpības.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) reizi ceturksnī (līdz ceturksnim sekojošā trešā mēneša 20. datumam) aprēķinās pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas un informēs VID. Pašnodarbinātie varēs veikt minimālo obligāto iemaksu avansu līdz trešā mēneša 23. datumam.
VSAA līdz 20. martam aprēķinās pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāro gadu un informēs par to VID, bet pašnodarbinātajiem būs pienākums līdz kārtējā gada 23. jūnijam veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāro gadu.


Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv


iconiconUz aktualitātēm
Kopīgot: